Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση την Παρασκευή 15
Οκτωβρίου 2021 και έως ώρα 11:00 π.μ., σχετικά με το παρακάτω θέμα:

1. Αναμόρφωση 3 Οικονομικού προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΣ οικ. έτους 2021

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

η Πρόεδρος 

Ευαγγελία Ατσόνιου