Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη, έως τις  11:30, σε  διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέματα:

 

  1. Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου  486/19.02.2019  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρυσίνης Νικόλαος και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)
  2. Συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του καλοκαιρινού προγράμματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής  Πολιτισμού Λουκής Γεώργιος)

 

 

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                            Χρυσίνης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 04.08.2020