Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα

 

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ Σίφνου  2021

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου 

Διαμαντής Απόστολος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΔΛΤ-ΣΙΦΝΟΥ-15-2020-1