Σας προσκαλώ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία Σίφνου, την Παρασκευή 6 Μαρτίου  2020 και ώρα 8 μ.μ.,  σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανατροπή κωδικών προϋπολογισμού 2019
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2019
  3. Απολογισμός Πεπραγμένων 2019
  4. Απόφαση διάθεσης πιστώσεων
  5. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού 2020
  6. Εκδήλωση πύργων 2020

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Η Πρόεδρος Ευαγγελία Ατσόνιου