Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 13η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, έως τις  11:30, σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέματα:

 

  1. Φιλοξενία του ταξιδιωτικού συντάκτη κ. Sebastien Rouet του γαλλικού GEO
    για αποκλειστικό ρεπορτάζ-παρουσίαση της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  Φραγκίσκα Θεολόγου Βλαχουτσάκου)
  2. Φιλοξενία ανταποκριτών της Βρετανικής Evening Standard για αποκλειστικό ρεπορτάζ-παρουσίαση της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου Φραγκίσκα Θεολόγου Βλαχουτσάκου)

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                            Χρυσίνης Νικόλαος