Σας καλούμε σε συνάντηση ενημέρωσης και συζήτησης σχετικά με δωρεά που χορηγείται από τη Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Αιολικού Πάρκου.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, στις 17:00, στην Τράπεζα του Αγίου Πολυκάρπου, που ευγενικά παραχωρεί η Επιτροπή του Ναού.    

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

Η Δήμαρχος Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη