ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18/12/2021 19/12/2021
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
11/12/2021 12/12/2021
18/12/2021 19/12/2021