Σας προσκαλούμε στην πρώτη τακτική Συνεδρίαση στα Γραφεία του Πολιτ. Κέντρου στον Αρτεμώνα, την Τετάρτη, 30ή Οκτωβρίου 2019, ώρα 19.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις υπό τη νέα Διοίκηση

2.-Ενημέρωση και έγκριση για όσες εκδηλώσεις έχομε ειδοποίηση ότι πρόκειται να λάβουν χώρα στις αίθουσες του Πολιτιστ. Κέντρου Σίφνου

3.-Καθορισμός συγκεκριμένων ποσών που θα καταβάλλονται από ιδιώτες και επαγγελματίες [είτε ατομικά, είτε συλλογικά], για παραχώρηση των αιθουσών του Πολιτιστ. Κέντρου, με πρώτη απόφαση του ποσού για τη διάθεση της κεντρικής αίθουσας στον χοροδιδάσκαλο κ. Σπύρο Ιω. Λεμπέση για τη Σχολή Χορού [Οκτώβριος 2019-Μάιος 2020]

4.-Συζήτηση και αρχικός προγραμματισμός εργασιών συντηρήσεων-διορθώσεων-αποκαταστάσεων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων [ταράτσες, ελαιοχρωματισμοί κουφωμάτων, -44- πορτοπαράθυρα και κτηρίου]

 5.-Συζήτηση και γνώμες για τη διαμόρφωση της εξόδου προς αμαξητό δρόμο, ώστε να παρέχει ασφάλεια, κυρίως στα παιδιά, που κατά πλειοψηφία ”χρησιμοποιούν” το Πολιτιστικό Κέντρο

6.-Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος για την υποβολή αίτησης προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, για έκθεση – πιστοποιητικό ασφάλειας ηλεκτρολογικών-υδραυλικών-κλιματιστικών/θερμαντικών εγκαταστάσεων και πυρασφάλειας

7.-Οποιοδήποτε ζήτημα προταθεί από τα μέλη μας στην πρώτη μας αυτή συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ”ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ”

Γιώργος Νίκου Θεοδώρου