Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας .
  3. Ανάθεση σε νομικό της παροχής υπηρεσιών σχετικά με την εξέταση, γνωμοδότηση και σύνταξη έκθεσης, κατόπιν ελέγχου των βιβλίων, των αποφάσεων και των στοιχείων του Δήμου Σίφνου και των Νομικών Προσώπων αυτού.     

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_4.10.2019