Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου απαρτίζεται από 7 μέλη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ναδάλη Μαρία του Εμμανουήλ – Πρόεδρος
 • Γεωργούλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου,
 • Φραντζής Αντώνιος του Δημητρίου
 • Γεώργιος Λουκής του Στυλιανού
 • Ατσόνιου Ευαγγελία του Νικολάου
 • Ποδότα Χρυσούλα του Ελευθερίου
 • Συνοδινός Θαλής του Γεωργίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ατσόνιου Άννα του Αγγέλου
 • Καράβη Χρυσοπηγή του Αντωνίου
 • Ραφελέτου – Κοντού Αικατερίνη του Ιωάννη
 • Θεοδώρου Γεώργιος του Νικολάου