ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

Έναρξη υλοποίησης της Πράξης “ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Σταυροδρόμια πολιτισμού στην ανατολική Μεσόγειο”, στη οποία συμμετέχει και ο Δήμος Σίφνου με στόχο την αξιοποίηση, προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς και της ιστορίας των Μεταλλείων της Σίφνου και της Κοινότητας Ασγάτας Κύπρου.

Η Πράξη “ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Σταυροδρόμια πολιτισμού στην ανατολική Μεσόγειο”, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Δείτε το αναλυτικό δελτίο τύπου ΕΔΩ