ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση του κυκλικού κόμβου στη θέση «Πλακωτό»
Αγαπητοί φίλοι,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 117285/2842/11.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας, η κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο στη θέση «Πλακωτό» θα διεξάγεται με προτεραιότητα των οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο από δεξιά.

Με το ίδιο έγγραφο γίνεται γνωστό ότι το αίτημα συνδημότη μας για εφαρμογή προτεραιότητας στα κινούμενα επί του κόμβου οχήματα θα εξετασθεί σε μελλοντικό χρόνο, καθώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι χρονοβόρα και προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, σχετική εισήγηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.


Σίφνος, 3.11.2019