Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας

Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας

Η Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής μέριμνας

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος: Ραφελέτου-Κοντού Αικατερίνη με αναπληρώτρια την Βασταρδή Μαργαρίτα

Μέλος: Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρωτή τον Πολενάκη Θεόδωρο

Μέλος: Βαλέντζα Ευγενία με αναπληρώτρια τη Γεωργαρή Αποστολία

Μέλος: Γοζαδίνος Θωμάς με αναπληρωτή το Μενεγάκη Λεωνίδα

Μέλος: Ζαχαράκης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Μπελιό Νικόλαο

Μέλος: Μπεκές Χαράλαμπος με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη

Μέλος: Καλογήρου Μαρία με αναπληρώτρια την Χρύσου Φρ. Καλλιόπη

Ο πρόεδρος

Ραφελέτου – Κοντού Αικατερίνη – Τηλέφωνο ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ

Η γραμματεία

Κορακής Νίκος – Τηλέφωνο 2284 360311

Η θητεία της Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας ορίζεται έως τις 06-11-2021