ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Αγαπητές φίλες & φίλοι,

Ακολουθεί το ειδικό έντυπο που λάβαμε σήμερα από την ΚΕΔΕ και αφορά στην έκδοση βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του Δήμου μας.

Η βεβαίωση θα εκδίδεται από το Δήμο και, εκτός από τα στοιχεία του φυσικού προσώπου, θα περιλαμβάνει τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα αδέσποτα καθώς και τις ημέρες – ώρες σίτισής τους (μέγιστο 3 ώρες).

Το έντυπο βρίσκεται και στον ιστότοπο της ΚΕΔΕ https://www.kedke.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για το ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ:
Τηλ.: 2284360330
e-mail: dimotis@sifnos.gr

Σίφνος, 26.3.2020