Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το ακόλουθο link: https://www.e-cyclades.gr/clld-leader/
#CLLDLEADERΚΥΚΛΆΔΩΝ #CLLDLEADERKYKLADON #CLLD