Σας γνωρίζουμε ότι κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8.9.2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Κώστας Κορωναίος» εκλέχτηκε το Προεδρείο του Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 08/09/2019 – 06/11/2021 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

-Πρόεδρος: Χρυσίνης Νικόλαος του Γεωργίου
-Αντιπρόεδρος: Θεοδώρου Γεώργιος του Νικολάου
-Γραμματέας: Καράβη Χρυσοπηγή του Αντωνίου
(Α.Δ.Α.:ΩΙΓΡΩ1Τ-Ζ9Ν)

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση εκλέχτηκαν για την ίδια χρονική περίοδο τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου:

Τακτικά Μέλη:
-Λουκής Γεώργιος του Στυλιανού
-Ατσόνιου Ευαγγελία του Νικολάου
-Ποδότα Χρυσούλα του Ελευθερίου
-Συνοδινός Θαλής του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
-Ατσόνιου Άννα του Αγγέλου
-Καράβη Χρυσοπηγή του Αντωνίου
-Ραφελέτου-Κοντού Αικατερίνη του Ιωάννου
-Θεοδώρου Γεώργιος του Νικολάου
(Α.Δ.Α.: ΨΚΕ0Ω1Τ-4Σ5)