Πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τρίτη 2 Ιουνίου) εκπαίδευση του Υγειονομικού Προσωπικού του Ιατρείου μας στη διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών SARS-CoV-2, στη χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας & σε ΚΑΡ.ΠΑ. (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) με τις υφιστάμενες υγειονομικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος που εκπονείται από το Υπουργείο Υγείας για την ετοιμότητα και την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στα νησιά μας, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του κ. Νικόλαου Μίχου, συντονιστή του Κ.ΕΠ.Υ. και των εκπαιδευτών του ΕΚΑΒ κ. Σπύρου Λάζουρα και κας Σοφίας Ταναμπασίδου!