Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σίφνου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Τ.Λ.Σίφνου που θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου-Τ.Λ. στις 18/6/2020 ώρα 18:00.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στο γραφείο του Γυμνασίου- Τ.Λ. Σίφνου μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφείο του Γυμνασίου –ΤΛ Σίφνου τις εργάσιμες μέρες και ώρες ,εκτός των ημερών 15/6 και 17/6/20 κατά τις οποίες διενεργούνται Πανελλαδικές Εξετάσεις.           

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σίφνου
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΔΟΤΑ