Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου - Κιμώλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών της αρμοδιότητάς του

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Διαμαντής Απόστολος, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου

Αντιπρόεδρος: Καλόγηρος Ανδρέας, με αναπληρωτή τον Κασιώτη Στ. Αθανάσιο

Μέλος: Λεμπέση Ειρήνη, με αναπληρώτρια την Κατσουλάκη Μαριάννα

Μέλος: Λιμενοσταθμάρχης – Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Σίφνου Παναγιώτης Ζαχαράκης με αναπληρωτή το Λιμενοσταθμάρχη Κιμώλου Καρακουλάκη Αναστάσιο

Μέλος: Βεντούρης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Κιμώλου, με αναπληρωτή το Σάρδη Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο Κιμώλου

Μέλος: Σάρδης Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Κιμώλου, με αναπληρώτρια τη Βαμβακάρη Ελισσάβετ, Αντιδήμαρχο Κιμώλου

Μέλος: Βεντούρης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Κιμώλου, με αναπληρωτή τον Τσακαλή Ηλία, δημοτικό σύμβουλο Κιμώλου

Μέλος: Θεόδωρος Πολενάκης, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου, με αναπληρωτή τον Ραφελέτο Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο Σίφνου

Μέλος:  Φραγκίσκα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου, δημότισσα Σίφνου, με αναπληρωτή τον κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνoνα, επίσης δημότη Σίφνου

Τα γραφεία

βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στην Απολλωνία (Ξενώνας)

Ο Πρόεδρος

Διαμαντής Απόστολος – Τηλέφωνο 6972517462

Η γραμματεία

Σαραμάσκου Ελένη – Τηλέφωνο: 2284360329

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σίφνου – Κιμώλου ορίζεται έως τις 06-11-2021