ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

Σας κάνουμε  γνωστό ότι σήμερα, Πέμπτη 8 Ιουλίου, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης στην περιοχή του Φάρου, διαπιστώθηκε χρήση νερού από το δημοτικό δίκτυο και παρέμβαση στον υδρομετρητή ώστε αυτός να “μετράει” αντίστροφα.

Η παροχή σφραγίστηκε, ο υδρομετρητής αφαιρέθηκε και το θέμα παραπέμπεται αρμοδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Σίφνος, 8.7.2021