ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια ανεξέλεγκτη κατάσταση όσον αφορά τα προϊόντα από κλαδονομές και κήπους γύρω από τους κάδους απορριμμάτων αλλά και σε σημεία που δεν επιτρέπεται η εναπόθεση τους, σας ενημερώνουμε για μια ακόμα φορά ότι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας ΑΔΑ:951ΔΩ1Τ-ΖΦ1 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφος η) εδάφιο 3 για τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών  β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λ.π., εφόσον δεν είναι δυνατή η διαχείρισή τους από το δημότη που τα παράγει, μεταφέρονται από τον υπόχρεο αυθημερόν για απόρριψη σε επιτρεπόμενους χώρους με δικό του μεταφορικό μέσο και με δική του δαπάνη.

Για το λόγο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει με δικό του τρόπο. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό πρόστιμα.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε  με τον Αντιδήμαρχο κ. Φραντζή Αντώνιο, στο τηλέφωνο: 6977905581.

Ας φροντίσουμε όλοι το νησί μας να παραμείνει καθαρό.

Η καθαριότητα είναι δείγμα πολιτισμού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

 

Σίφνος, 29.09.2021

                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ