Σίφνος, 20-05-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Α 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα στην περιοχή του Βαθιού, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά.

Ειδικότερα, πρόκειται για τέσσερεις (4) αίγες και τέσσερα (4) ερίφια, τα οποία  σημάνθηκαν με ενώτια και καταχωρήθηκαν στο μητρώο εκμετάλλευσης του Δήμου.

Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail m.sardi@sifnos.gr.

Τιμές εκκίνησης: για κάθε αίγα: πενήντα (50) €

                                 για κάθε ερίφιο: τριάντα πέντε (35) €.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ζαμπέλη, τηλ. 6980975514