ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι οι εξής:

  • δύο (2) ειδικότητας ΔΕ οδηγών φορτηγού λυματοφόρου, με διάρκεια πέντε (5) μηνών η καθεμία,
  • μία (1) ειδικότητας ΔΕ οδηγών φορτηγού υδροφόρου οχήματος, με διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και
  • δύο (2) ΥΕ εργατών αποχέτευσης, με διάρκεια οκτώ (8) μηνών η καθεμία.

Η σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 2.2020, με αριθ. πρωτ. 4801/09-10-2020), έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α. 69ΨΧΩ1Τ-ΔΤΟ. Ακόμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr, ενότητα «Προσλήψεις»), όπου είναι επίσης διαθέσιμα το αντίστοιχο παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ και το έντυπο αίτησης ΣΟΧ.6.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sifnos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σίφνου, Τ.Κ. 84003, Απολλωνία Σίφνου, υπόψιν κ. Κορακή (τηλ. επικοινωνίας: 2284360311).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: από Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ