ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την από 23.7.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων αποσπάστηκε στο Δήμο Σίφνου, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη της Δημάρχου, η κα Σοφία Φαρμάκη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την κα Σοφία Φαρμάκη στην «οικογένεια» του Δήμου Σίφνου! Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία μας θα είναι γόνιμη & εποικοδομητική προς όφελος της Σίφνου!

 

Σίφνος, 2.8.2020