ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να είναι ενεργή η δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Σίφνου.

Η γνωστοποίηση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α: ΩΓΒΛΩ1Τ-ΚΙΠ)  και έχει δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» (στο φύλλο της 7ης Ιανουαρίου).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sifnos.gr.

 

Σίφνος, 14.01.2021

https://dimos.sifnos.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΔΗΜΟΣΙΑ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΓΕΝ.-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ_-ΩΓΒΛΩ1Τ-ΚΙΠ1449.pdf