ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 4948/13-08-2021)
Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3 ΩΡΕΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 4 ΩΡΕΣ