ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ