ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κινητές Ιατρικές Μονάδες, Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, όσοι επιθυμούν να εξεταστούν από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες που θα επισκεφτούν τη Σίφνο από τις 3 έως και τις 7 Δεκεμβρίου  θα πρέπει να :

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ή να επιδεικνύουν  σχετική βεβαίωση αρνητικής εξέτασης σε κορωνοϊό COVID-19 με rapid test εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη εξέταση.

Ή να επιδεικνύουν  σχετική βεβαίωση αρνητικής εξέτασης σε κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη εξέταση.

Ή να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

 

ΣΙΦΝΟΣ 16.11.2021