ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Τ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ «Ν.Γ.ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ»

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2020-21

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου μας να προσέλθουν στο σχολείο από τη Δευτέρα 28/6/2021 έως και την Τετάρτη 30/6/2021 και ώρα 9.00-13.00 για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση  ορισμού κηδεμόνα, καθώς και στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

Οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών είναι απαραίτητο να προσκομίσουν μεταφρασμένο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία του μαθητή.

 

Από το Γραφείο