ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 64/2020:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 64/2020 απόφαση Δημάρχου ορίζεται πρακτικογράφος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών η υπάλληλος του Δήμου Σίφνου κα Ελένη Σαραμάσκου, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄.

 

Η απόφαση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ 9ΑΧΟΩ1Τ-ΖΕΦ.

 

Σίφνος, 1.7.2020