Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ