ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/29-12-2021

(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

ΣΙΦΝΟΣ, 05-01-2022

 

 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 156

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ