ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05 / 25-04-2020

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο  Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου – Κιμώλου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 55905/2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών:  Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναμόρφωση. Η δημοτική σύμβουλος κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα, η κα Λεμπέση Ειρήνη και ο  κ. Πολενάκης Θεόδωρος  ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση με το ευεργέτημα της απογραφής.     32/2020
2ο Απόφαση παραχώρησης για υλοποίηση λιμενικού έργου στην προβλήτα λιμένα Καμαρών (έγγραφο AEGEAN SPEED LINES) Ομόφωνα το ΔΣ ψήφισε την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 91 Ν 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α 29-11-2017)   33/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΛΤ-5.2020_250420