ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/12-01-2022

(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

ΣΙΦΝΟΣ, 14-01-2022

 

 

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με γενικό αρ. κατάθεσης δικόγραφου 77562/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με γενικό αρ. κατάθεσης δικόγραφου 77562/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ