ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣΝ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (12ης) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΛΤ ΣΙΦΝΟΥ – ΚΙΜΩΛΟΥ

  ΤΡΙΤΗ 10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019, ΩΡΑ 17:00μ.μ

    Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης: 1087/6.12.2019

ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-20