ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

25-06-2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ

1ο

Αξιολόγηση προσφορών ανακατασκευής ιστοσελίδας και ανάθεση

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της εργασίας στην INFO WAY

13

 

ΨΤΠΜΟΡΙΘ-ΔΝΜ

2ο

Δρομολόγια λεωφορείων από 29/6/2020

Αποφασίστηκε ομόφωνα η προσθήκη επιπλέον δρομολογίων που θα εκτελούνται από λεωφορείο του Δήμου

14

Δ.Υ.

 . 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.