ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

27-05-2020

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Συζήτηση σχετικά με τις προδιαγραφές ανακατασκευής ιστοσελίδας sifnos.gr

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξουσιοδότηση του Δημ. Συμβούλου κ. Μανώλη Λεμπέση για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της ιστοσελίδας

8 Δ.Υ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ