ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (9-9-2021)     

                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 2021

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΣ ΙΙ 2021

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

15 ΨΨ0ΕΟΡΙΘ-897
2ο Συμμετοχή σε Δράση προβολής περιβαλλοντικών ταινιών

Εγκρίθηκε ομόφωνα

16 99Θ9ΟΡΙΘ-ΧΕΠ

 

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ατσόνιου