ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Σ. (3-9-2021 )                                                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 2021

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Πρόσληψη ενός οδηγού λεωφορείου ΔΕ (4 μήνες)

Εγκρίθηκε ομόφωνα

14 635ΩΟΡΙΘ-3Κ8