Αγαπητοί φίλοι,

Για την ασφαλή κίνηση οχημάτων & πεζών στους δρόμους στους οποίους εκτελούνται ή έχουν εκτελεστεί εργασίες κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης και υπάρχουν επιχωματωμένα σκάμματα, παρακαλούμε για ακόμα μια φορά:

  • να μη σταθμεύετε τα οχήματά σας κατά μήκος του δρόμου,
  • οι οδηγοί οχημάτων και δικύκλων να διέρχονται από τα συγκεκριμένα σημεία με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή!

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Είναι πολύτιμη και για την ασφάλεια όλων και για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Σίφνος, 29.4.2020