ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σίφνου, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 17 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Α 52/12-03-2012), διαθέτει προς πώληση παραγωγικά ζώα που περισυνελέχθησαν ανεπιτήρητα, με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά.

Ειδικότερα πρόκειται για μία (1) αίγα και δύο (2) ερίφια, τα οποία  σημάνθηκαν με ενώτια και καταχωρήθηκαν στο μητρώο εκμετάλλευσης του Δήμου.

Παρακαλούμε τους τυχόν ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποστείλουν έγγραφη προσφορά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 13:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail m.sardi@sifnos.gr, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 2284033076,

Τιμές εκκίνησης: για την αίγα: πενήντα (50) €

                                  για κάθε ερίφιο: τριάντα πέντε (35) €

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ζαμπέλη, τηλ. 6980975514