ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ – ΚΙΜΩΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε σήμερα (αρ. πρωτ. 3122.2-06/48705/2020) και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (6ΤΚ64653ΠΩ-Σ03) η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας στη θέση “Καμάρες”, για εποχιακή χρήση, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

 

Σίφνος, 27.7.2020