Ανακοίνωση Δήμου Σίφνου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθ. 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-4ΜΗΝΑ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την Ανακοίνωση